Ông Willem Schoustra, Tham tán Nông nghiệp của Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam phát biểu khai mạc tại sự kiện khởi động dự án Phòng thí nghiệm muối Mê Kông.

Do vướng lịch trình nên anh không thể phát biểu trực tiếp tại sự kiện này. Ông Willem rất hào hứng với dự án đào tạo thực tế này từ chuyên gia Hà Lan đến Đại học Trà Vinh. Hà Lan và VN đã hợp tác chặt chẽ với nhau ở Đồng bằng sông Cửu Long trong nhiều năm và Salt Lab là một phương tiện tuyệt vời để tạo những bước đi trong việc thực hiện Nghị quyết 120 và Quy hoạch tổng thể tổng hợp. Ông Williem tin rằng chương trình này sẽ mang lại lợi ích cho người nông dân và tìm ra những giải pháp chủ động để thích ứng với hệ thống sản xuất nông nghiệp bền vững. Anh ấy cũng dự kiến ​​sẽ theo dõi các hoạt động tiếp theo tại Salt Lab và thấy tất cả những người tham gia sẽ sống lại ở Đồng bằng.

Xem toàn bộ bài phát biểu dưới đây.

Menu