Vào ngày 15 và 16 tháng 10, các thành viên từ Ủy ban Điều hành Dự án Mekong Salt Lab đã đến thăm ba Nông dân Điển hình.

Trong chuyến thăm, các chuyên gia từ Hà Lan và Trường Đại học Trà Vinh đã có cơ hội tìm hiểu về những thách thức mà nông dân địa phương phải đối mặt và cách họ đang ứng phó và thích nghi với xâm nhập mặn.

Thông qua các cuộc trò chuyện gần gũi với nông dân và khảo sát thực địa, nhóm đã thu được những kiến thức thực tế và quý giá để góp phần phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững trong khu vực.

Một số hình ảnh tiêu biểu của chuyến đi:

Menu