Ngày 13/6, các thành viên Cục Nước và Ban tổ chức Dự án Phòng muối Mê Kông đã có chuyến đi thực tế đến huyện Trà Cú và Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) để khảo sát tình hình xâm nhập mặn cũng như cách ứng phó, thích nghi của người dân nơi đây. đến đất bị nhiễm mặn.

Ngoài ra, nhóm còn đến thăm các hộ dân để quan sát quá trình thay đổi quy trình canh tác của họ nhằm thích ứng với độ mặn của đất. Các em đã có cơ hội học hỏi nhiều điều thú vị, đặc biệt là các phương pháp ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn của người dân địa phương, đồng thời thu được nhiều kiến thức thực tế và quý giá để đưa vào chương trình đào tạo của Salt Lab.

Sau chuyến đi, nhóm đã rút ra ba kết luận chính:

Cần có quy hoạch cụ thể tập trung vào vùng nhiễm mặn.
Cần nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về biến đổi khí hậu, đặc biệt là hạn hán, nhiễm mặn để canh tác hiệu quả, ít gây ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn nước ngầm.
Cần tăng cường hợp tác giữa nông dân và doanh nghiệp để đưa sản phẩm nông, thủy sản ra thị trường.
Xem các bản ghi hình ảnh của cuộc khảo sát trang web dưới đây.

Menu