Tại sự kiện ra mắt dự án Phòng thí nghiệm muối Mekong, Giám đốc TWA, Gregor Van Essen, đã giới thiệu ngắn gọn về lợi ích của việc chia sẻ kiến thức & hợp tác trong vấn đề xâm nhập mặn như một vấn đề toàn cầu.

Cho đến nay, Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất giải quyết vấn đề này. Khái niệm thích ứng với độ mặn cần có sự tham gia đầy đủ của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, người dân, viện nghiên cứu và chính quyền địa phương. Cơ quan Nước rất vinh dự được kết nối sâu rộng TVU với các nguồn lực quốc tế tiềm năng và có liên quan trong các chương trình nghiên cứu, giáo dục, vận động chính sách, tài trợ… Dự án Phòng thí nghiệm Muối Mê Kông trên nền tảng trực tuyến Phòng thí nghiệm Khí hậu Châu Á có thể tạo ra mạng lưới cộng đồng cho tất cả mọi người.

Tải về tập tin trình bày dưới đây.

Menu