Vì một tương lai bền vững của đồng bằng sông Cửu Long

Dự án thể hiện nỗ lực phối hợp nhằm chống lại mối đe dọa xâm nhập nước biển và bảo vệ sinh kế của nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời góp phần phát triển cảnh quan nông nghiệp bền vững và kiên cường hơn trong khu vực.

Xâm nhập nước biển ở đồng bằng sông Cửu Long nổi lên như một thách thức cấp bách với những hậu quả sâu rộng.

Sinh kế của hàng triệu nông dân đang bị ảnh hưởng nặng nề, tương lai của các tỉnh ven biển đang bị đe dọa khi nước mặn tiếp tục xâm nhập sâu hơn vào đất liền mỗi năm.

Để giải quyết vấn đề này, Mekong Salt Lab đã được thành lập như một sáng kiến hợp tác nhằm giải quyết các thách thức liên quan đến độ mặn. Dựa trên kiến thức chuyên môn và hiểu biết sâu rộng, dự án tìm cách phát triển các chiến lược hiệu quả để giảm thiểu và thích ứng với độ mặn.

The Mekong Salt Lab nhắm đến các mục tiêu sau:

Phát triển hơn nữa chuyên môn về giảm thiểu và thích ứng với độ mặn, bao gồm các khía cạnh như quản lý nước ngọt và lập kế hoạch tổng hợp và thích ứng.

Chuyển giao kiến thức chuyên môn liên ngành cho nông dân, trang bị cho họ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thích ứng nhanh với thách thức nhiễm mặn.

Tạo điều kiện trao đổi kiến thức và thúc đẩy các nỗ lực hợp tác với các bên liên quan ở địa phương và các đối tác quốc tế, tạo ra một nền tảng năng động cho hành động tập thể.

Timeline Dự án

1.
Lập kế hoạch dự án
2.
Cán bộ TVU được đào tạo để đào tạo nông dân về giảm thiểu và thích ứng với mặn
3.
Phát triển khung tổ chức và năng lực quản lý cho Phòng thí nghiệm muối ĐBSCL
4.
Ra mắt nền tảng hợp tác trực tuyến Mekong Salt Lab
5.
Tóm tắt dự án

Đối tác dự án

Hợp tác để thành công: Các đối tác đáng tin cậy của chúng tôi

Menu