Mekong Salt Lab sẽ được thành lập phù hợp với các ưu tiên của chính quyền trung ương và tỉnh đặt ra đối với Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời cung cấp các năng lực quan trọng để hỗ trợ hoạt động nông nghiệp của chúng tôi. cộng đồng để thích ứng với việc tăng độ mặn.

Xâm nhập nước biển là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất ở đồng bằng sông Cửu Long mà đối tác có lợi – Đại học Trà Vinh đang giúp giải quyết. Độ mặn đang ảnh hưởng đáng kể đến sinh kế của hàng triệu nông dân. Nó đang đe dọa tương lai của hầu hết các tỉnh ven biển, khi nước mặn xâm nhập vào vùng đất sâu hơn hàng năm. Việc thành lập Mekong Salt Lab sẽ giúp chúng tôi hoạt động hiệu quả hơn trong việc:

  1. Phát triển hơn nữa kiến thức chuyên môn của chúng tôi về giảm thiểu và thích ứng với độ mặn bao gồm quản lý nước ngọt cũng như lập kế hoạch tổng hợp và thích ứng;
  2. Chuyển giao kiến thức chuyên môn liên ngành này cho nông dân để giúp họ thích ứng nhanh hơn;
  3. Trao đổi kiến thức và làm việc cùng với các bên liên quan ở địa phương và các đối tác quốc tế.

Với các chương trình đào tạo kết hợp, nhóm chuyên gia Hà Lan đã có chuyến tham quan thực tế tại cộng đồng nông dân địa phương, hiểu rõ hơn về mục tiêu và sản phẩm của dự án. Các nhà quản lý TVU rất mong muốn thành lập Mekong Salt Lab vì những bài giảng này mang đến cơ hội trao đổi kiến thức hoặc nghiên cứu điển hình thực tiễn tốt nhất từ các đối tác quốc tế.

Menu